1. štvrťrok 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Názov verejného obstarávateľa:

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

Sledované obdobie:
(1. štvrťrok 2012)
01. 01. 2012– 31. 03. 2012

 

P.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky (€ s DPH) názov úspešného uchádzača
       
1. Zasadnutie Súdnej rady SR
(ubytovanie a strava)
 1 598,08 € Hotel Zemplín, Trebišov
Ing. Anna Manojlovičová
M.R. Štefánika 50
075 01 Trebišov
 
2. Letenky na ZPC 1 396,20 € REDI TOUR s.r.o.
Zámocká 18
P.O. Box 309
810 01 Bratislava