1. štvrťrok 2016

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Názov verejného obstarávateľa: 

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

Sledované obdobie:
(1. štvrťrok 2016)
01. 01. 2016– 31. 03. 2016

 P.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky
(€ s DPH)
názov úspešného uchádzača
       
1 členský príspevok do medzinárodnej organizácie ENCJ 4500,00 €  ENCJ, Rue de la Croix de Fer 67,
Bruxeles, Belgium
 
2 Ubytovanie ZPC (zahraničná pracovná cesta) 1563,80 € Régent Petite France
5 rue de Moulins 67000 Strasbourg, France
 
3 Kancelárske kreslá 2350,00 € Ing. Viera Riljaková - Interiéry
Medvedzie 163/45,
027 44  Tvrdošín
 
4 Tovary k obnove
národnej kultúrnej pamiatky
3347,74 €
Hornbach Bratislava 2
obchodné centrum Bory 841 07,
Bratislava – Devínska Nová Ves