143/2012 - aktualizácie ASPI


Detail faktúry

Popis fakturovaného plnenia:aktualizácie ASPI
Hodnota fakturovaného plnenia:2 398,03 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry:16.11.2012
Faktúra k zmluve:Zmluva o dielo o posky. užívacích práv č. 2/2006+ Dod.č.4 z 8.11.2012
Faktúra k objednávke:

Dodávateľ

Obchodné meno:IURA EDITION,spol.s r.o.
Sídlo:Oravská č.17,
IČO:31348262

<< Späť na objednávky