Objednávka č. 7 - výmena počítača pre komunikáciu so štátnou pokladnicou a služby s tým súvisiace


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 7
Predmet objednávky:výmena počítača pre komunikáciu so štátnou pokladnicou a služby s tým súvisiace
Hodnota objednaného plnenia:1 133,54 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:18.01.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:PosAm, spol. s.r.o.
Sídlo:Odborárska 21, 831 02 Bratislava
IČO:31365078

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky