Objednávka č. 12 - Servisné práce a úprava aplikácie Majetkové priznania sudcov


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 12
Predmet objednávky:Servisné práce a úprava aplikácie Majetkové priznania sudcov
Hodnota objednaného plnenia:336,00 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:04.03.2013
Objednávka k zmluve:Dodatkok č. 1 k Zmluve o dielo z 30.09.2011

Dodávateľ

Obchodné meno:Aglo Solution s.r.o.
Sídlo:Šusteková 51, 851 04 Bratislava
IČO:35973072

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky