2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

 

27. novembra 2012 o 08:30 hod.,

zasadacia miestnosti č. 477, IV. poschodie 
budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava


n á v r h  p r o g r a m u

 

   
  1. Prerokovanie návrhu programu zasadnutia
 
  2. Návrh na preloženie JUDr. Michaely Frimmelovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava II, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (SR 78/2012)
 
  3. Návrh na preloženie JUDr. Erika Vargu, sudcu Okresného súdu Rimavská Sobota na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Žiline (SR 87/2012)
 
  4. Návrh na preloženie JUDr. Renáty Deákovej, sudkyne Okresného súdu Brezno, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Banská Bystrica (SR 120/2012)
 
  5. Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
 
  6. Žiadosť JUDr. Martina Kopinu, sudcu Okresného súdu Humenné, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Vranov nad Topľou (SR 68/2012)
 
  7. Žiadosť JUDr. Vladimíra Vargu, sudcu Okresného súdu Vranov nad Topľou, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Humenné (SR 69/2012)
 
  8. Návrh predsedníčky Krajského súdu v Žiline na schválenie harmonogramu revízií revízneho oddelenia Krajského súdu v Žiline do roku 2017 (SR 111/2012)
 
  9. Návrh predsedu Krajského súdu v Košiciach na schválenie zmeny harmonogramu revízií a schválenie harmonogramu revízií revízneho oddelenia Krajského súdu v Košiciach (SR 123/2012)
 
  10. Schválenie komisie na vypracovanie novely rokovacieho poriadku  Súdnej rady Slovenskej republiky (Uznesenie č. 1308/2011) (SR 105/2012)
 
  11. Voľba druhého člena Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky (SR 106/2012)
 
  12. Vyhlásenie volieb kandidátov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku (SR 96/2012)
 
  13. Plán práce Súdnej rady Slovenskej republiky na rok 2013 (SR 121/2012)     
                  
  14. Doplnenie databáz členov výberových komisií pre výberové konania na súdoch za Súdnu radu Slovenskej republiky (SR 122/2012)
 
  15. Podnet Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky na podanie pozmeňovacieho návrhu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vypracovala komisia) (SR 116/2012)
 
  16. Návrh na preloženie JUDr. Ľubice Bajzovej, sudkyne Okresného súdu Považská Bystrica a JUDr. Ing. Miroslava Manďáka, sudcu Okresného súdu Trenčín, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne (SR 97/2012)
 
  17. Návrh na preloženie JUDr. Daši Kontríkovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava I, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd Trnava (SR 117/2012)
 
  18. Prerokovanie návrhu kandidáta na vymenovanie do funkcie sudcu: Krajský súd Banská Bystrica – JUDr. Bc. Viktor Marko (SR 119/2012)
 
  19. Žiadosť JUDr. Ľubov Vargovej, sudkyne Okresného súdu Prešov, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Vranov nad Topľou (SR 30/2012)
 
     
 
Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
  1. Upozornenie o prijatí nezákonného uznesenia Sudcovskej rady Okresného súdu Galanta č. 28 a 29 z 3. októbra 2012 (SR 112, 113/2012)