Objednávka č. 37 - Odvoz odpadu


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 37
Predmet objednávky:Odvoz odpadu
Hodnota objednaného plnenia:0,00 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:23.07.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Ivan Plačko IP-Trans
Sídlo:Dunajská Lužná, III /166
IČO:40507289

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky