Objednávka č. 42 - Osobný automobil


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 42
Predmet objednávky:Osobný automobil
Hodnota objednaného plnenia:19 799,00 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:27.08.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Autonova, s. r. o.
Sídlo:Priemyselný areál Východ 3406, 058 01 Poprad
IČO:31649513

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky