Objednávka č. 44 - Kancelársky nábytok


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 44
Predmet objednávky:Kancelársky nábytok
Hodnota objednaného plnenia:1 352,00 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:02.09.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
Sídlo:Mierové námestie č. 1, priečinok 41, 019 01 Ilava
IČO:738344

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky