Objednávka č. 57 - Smetné koše


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 57
Predmet objednávky:Smetné koše
Hodnota objednaného plnenia:75,18 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:10.10.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:SVING GASTRO, spol. s r. o.
Sídlo:Turbínova 1, 831 04 Bratislava
IČO:31323375

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky