Objednávka č. 58 - Odborná literatúra


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 58
Predmet objednávky:Odborná literatúra
Hodnota objednaného plnenia:62,26 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:10.10.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Katarína Hrdá
Sídlo:Cabaj 897, 951 17 Cabaj - Čápor
IČO:44711905

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky