Objednávka č. 59 - Kancelárske, hygienické potreby a spotrebný materiál


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 59
Predmet objednávky:Kancelárske, hygienické potreby a spotrebný materiál
Hodnota objednaného plnenia:891,55 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:10.10.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Activa Slovakia, s. r. o.
Sídlo:Štúrová 13, 814 99 Bratislava 1
IČO:35787180

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky