Objednávka č. 63 - Mobilné telefóny


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 63
Predmet objednávky:Mobilné telefóny
Hodnota objednaného plnenia:1,00 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:17.10.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Orange Slovensko, a. s.
Sídlo:Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO:35697270

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky