Objednávka č. 66 - Tabuľky na dvere a menovky na stôl


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 66
Predmet objednávky:Tabuľky na dvere a menovky na stôl
Hodnota objednaného plnenia:0,00 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:24.10.2013
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Prodetail Design
Sídlo:Šulekova 8, 811 06 Bratislava
IČO:11632763

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky