Objednávka č. 1 - Odvoz odpadu


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 1
Predmet objednávky:Odvoz odpadu
Hodnota objednaného plnenia:0,00 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:10.01.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Ivan Plačko IP – TRANS
Sídlo:Kráka 166/22 Dunajská Lužná
IČO:40507289

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky