Objednávka č. 4 - Ročné predĺženie softwarových licencií Kerio Connect a Kerio Control


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 4
Predmet objednávky:Ročné predĺženie softwarových licencií Kerio Connect a Kerio Control
Hodnota objednaného plnenia:669,60 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:04.02.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:JKC, s.r.o.
Sídlo:Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín
IČO:44310595

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky