Objednávka č. 5 - Stanovenie hodnoty služobného motorového vozidla Kancelárie Súdnej rady SR


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 5
Predmet objednávky:Stanovenie hodnoty služobného motorového vozidla Kancelárie Súdnej rady SR
Hodnota objednaného plnenia:0,00 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:26.02.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Slovdekra, s. r. o.
Sídlo:Polianky 19, P.O.BOX 57, 841 02 Bratislava
IČO:31324797

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky