Objednávka č. 13 - Zverejnenie inzerátu


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 13
Predmet objednávky:Zverejnenie inzerátu
Hodnota objednaného plnenia:180,00 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:25.03.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Inzertná kancelária denníka Plus JEDEN DEŇ SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o.
Sídlo:Panónska cesta 9, 852 32 Bratislava 5
IČO:31347291

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky