Objednávka č. 44 - Letenka


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 44
Predmet objednávky:Letenka
Hodnota objednaného plnenia:603,60 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:27.10.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Redi Tour, s. r. o.
Sídlo:Zámocká ul. 18, 810 00 Bratislava
IČO:35719192

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky