Objednávka č. 50 - Cestovný lístok


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 50
Predmet objednávky:Cestovný lístok
Hodnota objednaného plnenia:25,82 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:04.11.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Sídlo:Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
IČO:35914939

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky