Objednávka č. 56 - Letenky


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 56
Predmet objednávky:Letenky
Hodnota objednaného plnenia:297,04 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:13.11.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Pelicantravel.com, s. r. o.
Sídlo:Námestie SNP 6, 811 06 Bratislava
IČO:35897821

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky