Objednávka č. 57 - Užívacie práva ku komentárom


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 57
Predmet objednávky:Užívacie práva ku komentárom
Hodnota objednaného plnenia:793,15 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:14.11.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Wolters Kluwer s.r.o.
Sídlo:Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
IČO:31348262

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky