Objednávka č. 70 - Mobilné telefóny a dátové zariadenia


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 70
Predmet objednávky:Mobilné telefóny a dátové zariadenia
Hodnota objednaného plnenia:0,00 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:24.11.2014
Objednávka k zmluve:Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby č. 1/2007 v znení dodatkov

Dodávateľ

Obchodné meno:Orange Slovensko, a.s.
Sídlo:Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO:35697270

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky