Objednávka č. 71 - Kancelárske potreby


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 71
Predmet objednávky:Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia:1 657,92 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:25.11.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Activa Slovakia, s. r. o.
Sídlo:Štúrova 13, 814 99 Bratislava
IČO:35787180

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky