Objednávka č. 81 - Čistiace a hygienické potreby


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 81
Predmet objednávky:Čistiace a hygienické potreby
Hodnota objednaného plnenia:524,22 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:16.12.2014
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Banchem, s. r. o.
Sídlo:Rybný trh 332/9, 929 01 Dunaksá Streda
IČO:36227901

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky