Objednávka č. 19 - Lístok na vlak


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 19
Predmet objednávky:Lístok na vlak
Hodnota objednaného plnenia:21,80 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:05.02.2015
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
Sídlo:Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
IČO:35914939

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky