Objednávka č. 29 - Ideová štúdia interiéru


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 29
Predmet objednávky:Ideová štúdia interiéru
Hodnota objednaného plnenia:5 500,00 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:27.02.2015
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:KOSI, s.r.o.
Sídlo:Bajkalská 30 821 09 Bratislava
IČO:35903856

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky