Objednávka č. 42 - Mobilný telefón


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 42
Predmet objednávky:Mobilný telefón
Hodnota objednaného plnenia:467,10 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:07.04.2015
Objednávka k zmluve:Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby č. 1/2007 v znení dodatkov

Dodávateľ

Obchodné meno:Orange Slovensko, a.s.,
Sídlo:Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO:30793629

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky