3. štvrťrok 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Názov verejného obstarávateľa:

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

Sledované obdobie:
(3. štvrťrok 2012)
1. 7. 2012 – 30. 9. 2012
 

P.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky (€ s DPH) názov úspešného uchádzača
       
1. Servis vozidla 1008,74 € T.O.B. s.r.o.
Bánovská 1033
913 21 Trenčianska Turná