3. štvrťrok 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Názov verejného obstarávateľa: 

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

Sledované obdobie:
(3. štvrťrok 2013)
1. 7. 2013 – 30. 9. 2013

 

P.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky (€ s DPH) názov úspešného uchádzača
       
1. Zasadnutie Súdnej rady SR
(ubytovanie, strava, mestská daň)

 
1 154,11 €
Hotel Armales
Duchonovičova 282/1,
067 61 Stakčín
 
2. Licencie Eset antivirus pre 35 PC 1 008,00 €
ESET, spol s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava