3. štvrťrok 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Názov verejného obstarávateľa: 

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

Sledované obdobie:
(3. štvrťrok 2014)
1. 7. 2014 – 30. 9. 2014

 

P.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky (€ s DPH) názov úspešného uchádzača
       
1.
Multifunkčné zariadenie Konica Minolta bizhub
 
3715,63 Konica Minolta Slovankia spol. s r.o.
Galvaniho 17/B,
821 04 Bratislava