3. štvrťrok 2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Názov verejného obstarávateľa: 

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

Sledované obdobie:
(3. štvrťrok 2015)
1. 7. 2015 – 30. 9. 2015

 

P.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky (€ s DPH) názov úspešného uchádzača
       
1. Zabezpečenie chráneného priestoru a
príslušných dokumentov
 
6 960,00
LYNX, s. r. o.
Gavlovičova 9, 040 17 Košice
IČO: 692069
 
2.  Kancelárske potreby 1 320,00
Tibor Varga, TSV Papier
Adyho 14, 984 01 Lučenec
IČO: 32627211