4. štvrťrok 2011

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur
 

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Názov verejného obstarávateľa: 

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

Sledované obdobie:
(4. štvrťrok 2011)
 1. 10. 2011 – 31. 12. 2011 

 

P.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky (€ s DPH) názov úspešného uchádzača
       
1. Zasadnutie Súdnej rady SR - ubytovanie, strava 1296,85 € MARCG, s.r.o.
Centrálna 274
089 01 Svidník
 
2. Tonery 1620,30 € CLEAN TONERY s.r.o.
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok
 
3. Letenky 1199,44 € BTU Business Travel Unlimited
Zelinárska 2
821 08 Bratislava
 
4. Zasadnutie Súdnej rady SR - ubytovanie, strava 1168,39 € Gurmen s.r.o.
Nám.sv. Mikuláša 1
064 01 Stará Ľubovňa
 
5. Notebook - 5 ks 2745,00 € SYSNET s.r.o.
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava

 
6. Internetová stránka 3888,00 € Aglo Solutions s.r.o., Šustekova 51
851 04 Bratislava