4. štvrťrok 2012

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Názov verejného obstarávateľa:

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

Sledované obdobie:
(4. štvrťrok 2012)
1. 10. 2012 – 31. 12. 2012

 

P.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky
(€ s DPH)
názov úspešného uchádzača
       
1. Chladničky a umývačka riadu 1241,98 € František Majtán – EURONICS TPD
Palmova 61
851 10 Bratislava
 
2. Členský príspevok ENCJ 4000 € ENCJ Brusel
 
3. Laminátová podlaha 3007,70 € Pakett Store, s.r.o.
Kopčianska 63
851 01 Bratislava
 
4. GPS, kávovary, drobný nákup 1866,95 € NAY, a.s.
Tuhovská 15
830 06 Bratislava
 
5. Kancelársky nábytok 6869,52 € Martina  Ivaničová – INTERIA
Veľká dolina 136
951 15 Nitra
 
6. Kancelárske a hygienické potreby 1118,05 € Activa Slovakia s.r.o.
Štúrova 13
814 99 Bratislava
 
7. Tonery, USB kľúče, RAM, klávesnice, PC myši
 
1 729,72 € Sofos, s.r.o.
Dúbravská cesta 3,
841 04 Bratislava
 
8. Rozšírenie VPN prístupu, parametrizácia, certifikáty, testovanie bezpečnosti 1 290,00 € JKC, s.r.o.
Šoltésovej 1995,
911 01 Trenčín
 
9. Tlačiareň a tonery 1 701,82 € Gratex Internacional, a.s.
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
 
10. Vytvorenie užívateľskej zóny na internetovej stránke 1 008,00 € Aglo Solutions s.r.o.
Šustekova 51,
851 04 Bratislava