4. štvrťrok 2013

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Názov verejného obstarávateľa: 

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

Sledované obdobie:
(4. štvrťrok 2013)
1. 10. 2013 – 31. 12. 2013

 

P.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky
(€ s DPH)
názov úspešného uchádzača
       
1. Zasadnutie Súdnej rady SR
(ubytovanie, strava, mestská daň)
1 474,35 €
D.EKO servis, s.r.o.
(kongresový komplex DeaRei Teplý vrch),
980 23 Lipovec 35
 
2. Notebook 1 134,00
Gratex International, a.s.
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
 
3. Osobné motorové vozidlo 19 799,00 €
Autonova, spol. s r.o.,
Priemyselný areál Východ 3406,
Poprad
 
4. Aktualizácie ASPI 2 351,99 €
IURA EDITION, spol.s r.o.,
Oravská č.17
821 09 Bratislava
 
5. kancelárske potreby, spotrebný materiál 1 087,37 €
Activa Slovakia, s.r.o.,
Štúrova 13
814 99 Bratislava
 
6. tlačiareň a tonery do tlačiarní 3 139,34 €
Gratex International, a.s.
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
 
7. členský príspevok do ENCJ
 
4 000,00 € Rue de la Croix de Fer 67,
Bruxeles,
Belgium
 
8. nábytok 1 352,00 €
ÚVTOS a ÚVV Ilava
Mierové námestie 1
019 17 Ilava