4. štvrťrok 2014

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Názov verejného obstarávateľa: 

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

Sledované obdobie:
(4. štvrťrok 2014)
1. 10. 2014 – 31. 12. 2014

 

P.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky
(€ s DPH)
názov úspešného uchádzača
       
1. Výpočtová technika 1 440,91 €
Alza.sk s.r.o.
Prievozská 18, 
821 09 Bratislava
 

2.

Monitory 

1 209,31

Alza.sk s.r.o.
Prievozská 18, 
821 09 Bratislava
 
3. Kancelárske potreby 1499,00 €
Activa Slovakia, s.r.o.,
Štúrova 13
814 99 Bratislava
4. Výpočtová technika 2 252,40 €
Gratex International, a.s.
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
 
5. Aktualizácia ASPI  2351,99 €
Wolters Kluwer, s.r.o.
Mlynské Nivy 48
Bratislava
 
6.

Tlačiarne, skener a náhradné tonery

4782,00 €
Gratex International, a.s.
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava
 
7. členský príspevok do ENCJ
 
5 000,00 € ENCJ, Rue de la Croix de Fer 67,
Bruxeles,
Belgium