4. štvrťrok 2015

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Názov verejného obstarávateľa: 

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky

Sledované obdobie:
(4. štvrťrok 2015)
1. 10. 2015 – 31. 12. 2015

 

P.č. Predmet zákazky Hodnota zákazky
(€ s DPH)
názov úspešného uchádzača
       
1. Aktualizácia ASPI I.polrok 2 136,02 €
Wolters Kluwer, s.r.o.
Mlynské Nivy 48
Bratislava
 

2.

Antivírus

1 000,00 

JRM Slovakia, s.r.o.,
Spartakovská 11,
917 01 Trnava
 
3. Aktualizácia ASPI II.polrok 2 135,96 €
Wolters Kluwer, s.r.o.
Mlynské Nivy 48
Bratislava
 
4. Komentáre C. H. BECK  1 339,20 €
Wolters Kluwer, s.r.o.
Mlynské Nivy 48
Bratislava
 
5. Tonery a príslušenstvo 1 439,99 € JURIGA spol. s r. o.,
Gercenova 3,
851 01 Bratislava
 
6.  Telefónna ústredňa 4 992,00 € JKC s.r.o.,
Šoltésovej 1995,
911 01 Trenčín
 
7. 
Vyúčtovanie nákladov na zasadnutie
Súdnej rady S
lovenskej republiky
2 154,10 € EZEX s.r.o.
Hlavná 101,
040 01 Košice