4. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

 

26. februára 2013 o 09:00 hod.,

zasadacia miestnosti č. 477, IV. poschodie 
budova Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Župné nám. 13, Bratislava


n á v r h  p r o g r a m u

 

   
  1. Prerokovanie návrhu programu zasadnutia
 
  2. Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k legislatívnym iniciatívam smerujúcim k zrušeniu imunity sudcov
 
  3. Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu
 
  4. Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Zlatice Javorovej, Mgr. Renáty Gavalcovej, sudkýň Okresného súdu Trnava a  JUDr. Martina Holiča, sudcu Okresného súdu Galanta na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave (SR 42/2013)
 
  5. Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Ingrid Degmovej Pospíšilovej, sudkyne  Okresného súdu Bratislava III na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (SR 53/2013)
 
  6. Návrh na dočasné pridelenie JUDr. Blanky Malichovej, sudkyne  Okresného súdu Bratislava II na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave  (SR 54/2013)
 
  7. Návrh na preloženie JUDr. Daniely Babinovej a JUDr. Viery Kandrikovej, sudkýň Okresného súdu Prešov, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove (SR 48/2013)
 
  8. Žiadosť JUDr. Elišky Wagshalovej, sudkyne Okresného súdu Bardejov, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Prešov (SR 147/2012)
 
  9. Žiadosť JUDr. Rastislava Sikorjaka, sudcu Okresného súdu Revúca, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Prešov (SR 40/2013)
 
  10. Doplňujúce voľby členov disciplinárnych senátov (SR 115/2012)
 
  11. Voľba kandidátov na predsedov disciplinárnych senátov (SR 1/2012)
 
  12. Vyhlásenie dodatočných volieb kandidátov na predsedov disciplinárnych senátov