53/2014 - Aktualizácie ASPI


Detail faktúry

Popis fakturovaného plnenia:Aktualizácie ASPI
Hodnota fakturovaného plnenia:2 351,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry:09.05.2014
Faktúra k zmluve:Zmluva o dielo o posky. užívacích práv č. 2/2006+ Dod.č.4 z 8.11.2012
Faktúra k objednávke:

Dodávateľ

Obchodné meno:Wolters Kluwer, s.r.o.
Sídlo:Mlynské Nivy 48
IČO:31348262

<< Späť na objednávky