59/2013 - Aktualizácie ASPI


Detail faktúry

Popis fakturovaného plnenia:Aktualizácie ASPI
Hodnota fakturovaného plnenia:2 351,99 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry:10.05.2013
Faktúra k zmluve:Zmluva o dielo o posky. užívacích práv č. 2/2006+ Dod.č.4 z 8.11.2012
Faktúra k objednávke:

Dodávateľ

Obchodné meno:IURA EDITION,spol.s r.o.
Sídlo:Oravská č.17,
IČO:31348262

<< Späť na objednávky