7. Návrh na preloženie JUDr. Daniely Babinovej a JUDr. Viery Kandrikovej, sudkýň Okresného súdu Prešov, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Prešove (SR 48/2013)