Kancelárii Súdnej rady SR bol zatiaľ doručený len jediný návrh na kandidáta na voľbu predsedu súdnej rady

25.06.2020

Do Kancelárie Súdnej rady SR bol dňa 25. júna 2020 doručený návrh členiek a členov Súdnej rady SR na kandidáta na voľbu predsedu súdnej rady. Štyria členovia – Elena Berthotyová (vymenovaná prezidentkou Slovenskej republiky), Alena Svetlovská (zvolená Národnou radou Slovenskej republiky), Juraj Kliment (vymenovaný vládou Slovenskej republiky), Miloš Kolek (zvolený sudcami Slovenskej republiky),navrhli profesora Jána Mazáka, ktorý je aktívnym členom súdnej rady od apríla tohto roka. Navrhovatelia dospeli k presvedčeniu, že Ján Mazák je morálne i odborne plne spôsobilý vykonávať funkciu predsedu súdnej rady. Ich návrh bude zároveň prejednaný na najbližšom zasadnutí súdnej rady, ktoré je naplánované na 29. júna 2020.

 

Ján Mazák je zatiaľ jediným kandidátom na post predsedu Súdnej rady SR. Nemusí ísť o konečný stav kandidátov, keďže členovia súdnej rady, v zmysle zákona, môžu navrhovať kandidátov na funkciu predsedu súdnej rady aj v deň konania zasadnutia, na ktorom je vyhlásená samotná voľba.

 

Funkcia predsedu súdnej rady sa uvoľnila po tom, čo sa jej doterajšia predsedníčka, Lenka Praženková, rozhodla dňa 23. júna 2020 vzdať svojej funkcie, pričom funkcia jej zanikla nasledujúcim dňom.

nzov

11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 13. júla 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský pa…

30.06.2020
nzov

Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu

Súdna rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu stanoviska Súdnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu  na zmenu zákona č. 385/2000 Z.…

29.06.2020
nzov

Priamy prenos z 10. zasadnutia Súdnej rady

  10. Zasadnutie Súdnej rady SR   Uverejnil používateľ Súdna rada SR Pondelok 29. júna 2020     10. Zasadnutie Súdnej…

29.06.2020
nzov

Upozornenie pre verejnosť

Z dôvodu, že dňa 23. júna 2020 sa predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, Lenka Praženková, rozhodla vzdať svojej funkcie, online stream zo …

24.06.2020