Návrh na preloženie JUDr. Ľubice Bajzovej, sudkyne Okresného súdu Považská Bystrica a JUDr. Ing. Miroslava Manďáka, sudcu Okresného súdu Trenčín, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trenčíne (SR 97/2012)