Objednávka č. 13 - Rozširovací modul k systému majetkových priznaní sudcov pre zasielanie emailov s autentifikačnými údajmi a dodaným textom


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 13
Predmet objednávky:Rozširovací modul k systému majetkových priznaní sudcov pre zasielanie emailov s autentifikačnými údajmi a dodaným textom
Hodnota objednaného plnenia:93,60 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:27.02.2012
Objednávka k zmluve:Zmluva o dielo č. 22/2011

Dodávateľ

Obchodné meno:Aglo Solution s. r. o.
Sídlo:Šusteková 51, 851 04 Bratislava
IČO:35973072

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky