Objednávka č. 29 - Príchytky na stolík ADRIA 4 ks


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 29
Predmet objednávky:Príchytky na stolík ADRIA 4 ks
Hodnota objednaného plnenia:5,00 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:28.06.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:A-PEMA, s. r. o.
Sídlo:Hurbanova 3807/21, 036 01 Martin
IČO:43850863

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky