Objednávka č. 31 - Kancelárske potreby


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 31
Predmet objednávky:Kancelárske potreby
Hodnota objednaného plnenia:229,87 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:18.07.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Activa Slovensko, s. r. o.
Sídlo:Štúrova 13, 814 99 Bratislava
IČO:35787180

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky