Objednávka č. 35 - 1x dvojica telefónov


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 35
Predmet objednávky:1x dvojica telefónov
Hodnota objednaného plnenia:1,00 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:21.08.2012
Objednávka k zmluve:zmluvy o pripojení

Dodávateľ

Obchodné meno:Orange Slovensko, a.s.
Sídlo:Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO:35697270

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky