Objednávka č. 36 - Rozšírenie serverovej licencie Kerio Connect + AV Sophos


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 36
Predmet objednávky:Rozšírenie serverovej licencie Kerio Connect + AV Sophos
Hodnota objednaného plnenia:144,00 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:28.08.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:JKC, s.r.o.
Sídlo:Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín
IČO:44310595

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky