Objednávka č. 52 - Kancelárske a hygienické potreby


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 52
Predmet objednávky:Kancelárske a hygienické potreby
Hodnota objednaného plnenia:1 179,02 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:10.12.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:Activa Slovensko, s.r.o.
Sídlo:Štúrova 13, 814 99 Bratislava
IČO:35787180

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky