Objednávka č. 53 - Úžitkové sklo


Detail objednávky

Evidenčné číslo:Objednávka č. 53
Predmet objednávky:Úžitkové sklo
Hodnota objednaného plnenia:240,00 EUR s DPH
Dátum vyhotovenia objednávky:13.12.2012
Objednávka k zmluve:

Dodávateľ

Obchodné meno:EMEL Bratislava, s. r. o.
Sídlo:Švabinského 21, 851 01 Bratislava
IČO:31390633

Osoba, ktorá konala v mene Kancelárie Súdnej rady SR

Meno a priezvisko:Ing. Anna Žatková
Funkcia:vedúca Kancelárie Súdnej rady SR

<< Späť na objednávky